Skip to main content

Vrijwilligers en verbinding centraal tijdens bezoek koninklijk paar aan Scherpenzeel

Op donderdag 31 augustus brengen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima, als onderdeel van het streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland, een bezoek aan Scherpenzeel.