Skip to main content

Veel minder jongerenoverlast en winkeldiefstallen in Woudenberg

in 2022 is er een opvallend sterke daling van het aantal meldingen van jongerenoverlast en winkeldiefstalen (-61%).