Skip to main content

Hulp voor Woudenbergse inwoners met een laag inkomen

Gemeente Woudenberg heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Dit worden de minimaregelingen genoemd.