Skip to main content

Gemeenteraad Veenendaal hakt knoop door over theater Lampegiet

Als het aan het college van burgemeester en wethouders in Veenendaal ligt word er fors geinvesteerd in de realisatie van een nieuw theater de Lampegiet.