Skip to main content

Gemeenteraad Veenendaal geïnformeerd over de voortgang van de Regionale Energie Strategie

De afgelopen twee jaren kwam de RES regelmatig in het nieuws, maar sinds enige tijd is het stil, tot de afgelopen week, want toen presenteerde het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal, vanuit de regio Foodvalley, een voortgangsbrief over de Regionale Energiestrategie.