Skip to main content

Gemeenten te streng bij belastingen voor minima

Een meerderheid van de Gelderse gemeenten hanteerde het afgelopen jaar strengere eisen dan nodig voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS.