Skip to main content

Geen kadernota in Veenendaal; oppositie is verbijsterd

Op de avond van 29 maart jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal aan de toen aanwezige raadsleden het proces op weg naar een kadernota en een begroting 2024 geschetst.