Skip to main content

Deel Ritmeestercomplex Veenendaal mogelijk gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal doet de gemeenteraad een voorstel om een deel van het Ritmeestercomplex aan te wijzen als gemeentelijk monument en daarbij af te zien van een ander deel om dat aan te wijzen als monument.