Skip to main content

Bestemmingsplan De Nieuwe Koepel ligt ter inzage

Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel ligt nu ter inzage als ontwerp. Tot en met 25 juli kunnen zienswijzen worden ingediend.